Společné setkání Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Pozvánka

Téma setkání: Informace k statistickým výkazům ve školním roce 2021/2022
Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti do 27. 8. 2021 do 12 hod. na email: zidkova@cesbrod.cz nebo tel: 732 409 518.