Semináře „Organizace a financování jazykové přípravy“ pro ředitele a pedagogy ZŠ“

Seminář „Organizace a financování jazykové přípravy“ určený pro pedagogy a ředitele základních škol. Registrační formulář, včetně termínů konání seminářů, naleznete ZDE.

Seminář je akreditován pod č. j.:
MSMT- 46112/2020-4-85 (Organizace a financování jazykové přípravy)
MSMT- 7932/2021-2-289 (Organizace a financování jazykové přípravy – webinář)

Semináře „Organizace a financování jazykové přípravy“ přináší informace o novém systému jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ. Semináře budou probíhat na podzim 2021 a účast na nich je zdarma.

Cíl semináře:
Na semináři se pedagogové seznámí nejen s novou legislativou a stávajícími možnostmi podpory žáků s OMJ na základní škole, ale také budou diskutovat o konkrétních příkladech realizace jazykové přípravy v modelových školách,  ve kterých si budou moci najít optimální podobu organizace pro svou školu. Ujasní si, co pro realizaci jazykové přípravy budou školy potřebovat z hlediska kapacit, dovedností a znalostí a co v dané oblasti již mají, znají a na co navazují. Společně se budou zamýšlet nad různými aspekty organizace jazykové přípravy a hledat praktické způsoby řešení.

Seminář odpoví na následující otázky:
Máte ve škole žáky s OMJ a chcete se seznámit s parametry nového systému financování a organizace jazykové přípravy, který MŠMT spustí od září 2021? Jste krajem určenou školou a tápete v tom, jak zorganizovat jazykovou přípravu pro žáky s OMJ z okolních škol? Nebo jste naopak škola s malým počtem žáků s OMJ, která bude posílat děti s OMJ na jazykovou přípravu do určené školy a netušíte, jak máte postupovat?

Semináře „Organizace a financování jazykové přípravy“ jsou pořádány zdarma v rámci projektu „Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců“ AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na

Jana Šámalová
koordinátorka projektu AMIF/25/01

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Žerotínova 35
130 00 Praha 3
e-mail: info@meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz
www.meta-ops.cz

Sídlo: Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2, IČ: 26982633