Krátké zastavení kapitánů před vyplutím na moře – V. Trojan

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Svoji cestu vzdělávacím prostorem jsem začal od píky. První učitelské místo jsem našel v krásném vinném kraji pod Pálavou, odkud jsem přešel na speciální školu do Brna. Svoje vlastní představy o vzdělávání jsem začal naplňovat v rodném Brně, kde jsem v roce 1992 s kolegyní založil Gymnázium INTEGRA Brno. Zde jsem učil zejména svůj dějepis a vedl je až do roku 2009. Během té doby jsem vystudoval ještě školský management, začal spolupracovat s Centrem školského managementu PedF UK, nakonec jsem v jeho čele stál skoro deset let.

Věnuji se nejen ředitelkám a ředitelům škol a jejich zástupcům, ale prakticky všem skupinám pedagogických pracovníků hlavně v oblasti pedagogického vedení. V poslední době se hodně zabývám vztahem mezi řediteli škol a jejich zřizovateli, úlohou vzdělávání v rozvoji regionů a zejména vzájemnou spoluprací ředitelů škol a jejich týmů. Na podzim loňského roku jsem spoluzaložil Ředitelskou akademii.

Krátké zastavení kapitánů před vyplutím na moře

Začátek nového školního roku vždy znamená opětovné vyplutí na moře z bezpečí přístavu. Pojďme si společně povídat o tom, co napsat do lodního deníku, co s celou posádkou naplánovat a jak se připravit na další etapu plavby na vzdálený ostrov.

Čtvrtek 26. 8. 2021, dopolední samostatný seminář 9:00 – 12:00 hod.

Cíleno na ředitelky, ředitele a ostatní vedoucí pedagogické pracovníky