Komunikace s rodiči – Z. Labudová

Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.

Pracuje jako ředitelka obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda, která připravuje vzdělávací programy a projekty pro děti a mládež a vyučující. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, doktorát získala v oboru Aplikovaná etika na Univerzitě Karlově. Je aktivní lektorkou vzdělávacích kurzů, specializuje se na oblast osobního rozvoje, komunikace a rovných příležitostí.

Komunikace s rodiči

Komplexní rozbor tématiky komunikace školského zařízení s rodiči. Rodič – klient, protivník, nebo partner? Orientace rodičů na vztahovou sféru či výkon, čtyři osobnostní typy rodičů se zaměřením na schopnost komunikace, teorie konfliktu, techniky komunikace v konfliktních situacích, komunikační systém školy, školní PR a marketing.

Zuzana ve svém kurzu vychází z bohatých zkušeností s řešením konfliktních situací a nastavováním komunikačních pravidel v sektoru vzdělávání. Její základní kurz komunikace s rodiči již absolvovalo téměř pět tisíc vyučujících a jejích služeb v oblasti krizové komunikace s rodiči využilo přes pět set vyučujících a více než sto škol. Kurz tedy obsahuje přehled skutečně funkčních komunikačních metod a technik ověřených praxí.

Účastníci se seznámí s následujícími tématy:

  • Vnitřní nastavení pedagogických pracovníků a pracovnic jako zásadní aspekt úspěchu v komunikaci.
  • Sebevědomá a respektující komunikace.
  • Zásady vedení efektivního rozhovoru.
  • Příprava na potenciálně konfliktní rozhovor.
  • Reakce na agresivitu a manipulaci.
  • Strategie komunikace školy s rodiči a veřejností.
  • Komunikační kanály školy.

Pondělí 23. 8. 2021, celodenní samostatný seminář 9:00 – 16:00 hod.

Učitelky MŠ, Pedagogové ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ