Jak vyprávět příběhy ve vyučování – R. Musil

Mgr. Roman Musil

Do mateřské školy chodil na Mělníku. Stála přímo proti kulturnímu domu. Po výtvarné střední škole začal pracovat jako výtvarník v Kulturním domě kpt. O. Jaroše na Mělníku (dříve a dnes Masarykův kulturní dům). Mimo jiné dělal kulturní programy pro děti z mateřských škol. Po dvouleté vojně si troufl na roli učitele v základní škole na Mělníku. Po čtyřletém provázení žáků druhého stupně předměty český jazyk, výtvarná a občanská výchova, se přestěhoval do Berouna za studenty střední pedagogické školy. Téměř třicet let v této škole vyučuje pedagogiku a dramatickou výchovu. Během působení v SPgŠ, se stal absolventem FFUK, obor pedagogika – se zaměřením na pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje. Externě vyučuje i vysokoškoláky na pedagogických fakultách v Praze a v krásné Olomouci, aby zažili, jak je možné vyučovat „jinak.“ A právě to „jinak“ vyučuje – formou seminářů – po celé republice učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ.

Věnuje se tématům: Reformní pedagogika, dramatická výchova, dramatizace pro učitele MŠ a ZŠ, hra ve vyučování, sociální komunikace, nonverbální komunikace, rétorika, formativní hodnocení, techniky hlasitého čtení a vyprávění příběhů ve vyučování. 

Jak vyprávět příběhy ve vyučování

Také se vám líbilo v neděli po obědě se posadit do křesla a poslouchat pohádku? Také máte rádi vypravěče příběhů? Z jakého filmu je tato věta: „Nevím, jak jinde, ale u nás se za přespání platí pohádkou.“ V současné době se obnovuje hluboce zakořeněná tradice vyprávění. Od Vladimíra Menšíka, přes Miroslava Donutila, po anglické názvy Stand Up a Storytelling.

Vyprávění je nejpřirozenější lidská činnost a zároveň umění. I když všichni vyprávíme často, je dobré tuto schopnost rozvíjet a zdokonalovat. Tento praktický seminář (jak jinak, že?):

  • Povede učitele k vyprávění příběhů před ostatními.
  • Ukáže, jak vymyslet vlastní nebo interpretovat známý příběh.
  • Poradí, jak si poskládat kostru příběhu.
  • Vysvětlí, jak zaujmout posluchače (ať už jsou jimi děti nebo přátelé).
  • Doporučí, jak učit žáky vyprávět příběhy.

Úterý 19. 8. 2021 celodenní seminář 9:00 – 16:00 hod.

Učitelky MŠ, Pedagogové ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ