LETNÍ ŠKOLA PEDAGOGŮ 2018

  

Letos organizuje Město Český Brod Letní školu pedagogů již počtvrté. Na přání účastníků ankety se vracíme do lázeňského města Poděbrady, do učebenh UJOP Univerzity Karlovy, který sídlí právě na poděbradském zámku. Část seminářů je připravena ve školní ekologické zahradě Střední zemědělské a odborné školy a v ekocentru Huslík. Ubytování je rezervováno v blízkém penzionu Na Zámku. Doufáme, že v následujícím přehledu programové nabídky jednotlivých dní si každý vybere. Pod názvem semináře se skrývá jeho stručná anotace. Kapacita všech seminářů je omezena, vymezujeme si proto možnost změny programu dle obdržených přihlášek. Rozhodující je datum a čas podání přihlášky .

Uzávěrka přihlášek je ve středu 11. 4. 2018 ve 24:00 hod.

 

Ubytování a strava je pro účastníky letní školy ZDARMA.

Dopoledne – 8:00 –  12:00 Odpoledne – 13:30 – 17:00 19:00 – 21:00
Pondělí 20.8.2018 MgA. Lucie Ulíková:
Výtvarné techniky pro ZŠ
(plstění, práce s rounem)
MgA. Lucie Ulíková:
Výtvarné techniky pro ZŠ
(plstění, práce s rounem)
Mgr. Petra Procházková: Mediální gramotnost
 Ekocentrum Huslík:
EVVO aktivity s využítím zážitkové pedagogiky
 Ekocentrum Huslík:
EVVO aktivity s využítím zážitkové pedagogiky
Mgr. Jiřina Bednářová:
Diagnostika a stimulace u dítěte předškolního věku –  I
Mgr. Jiřina Bednářová:
Diagnostika a stimulace u dítěte předškolního věku – II
Úterý 21.8.18 Zástup za PhDr. Kateřinu Fořtovou:

PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.:
Dítě  s „traumatem“ ve školním prostředí – I

Zástup za PhDr. Kateřinu Fořtovou:

PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Dítě  s „traumatem“ ve školním prostředí – II

MgA. Lucie Ulíková:
Výtvarné techniky pro nejen pro MŠ
(plstění, výroba drobných ozdob, hračky)
Mgr. Roman Musil:
Sociální komunikace –  I
Mgr. Roman Musil:
Sociální komunikace – t II
Mgr. G. Rákosníková a Mgr. Hana Hartychová:
Čtenářské strategie – praktická dílna vedená metodami kritického myšlení –  I
Mgr. G. Rákosníková a Mgr. Hana Hartychová:
Čtenářské strategie – praktická dílna vedená metodami kritického myšlení – II
Středa 22.8.18 Mgr. Roman Musil:
Sociální komunikace –  III
Mgr. Roman Musil:
Sociální komunikace – IV
Kulatý stůl na téma výuky dovedností
s důrazem na rozvoj   osobní kreativity
Mgr. Hana Švejdová:             Jsme tu pospolu, my se nedáme, aneb jak rozvíjet sociální dovednosti hrou MgA. Lucie Ulíková:
Výtvarné techniky pro MŠ
(plstění, výroba hračky )
Ing. P. a M. Znamínkovi:
Mikrobiologie anebo od mléka k jogurtu a sýrům
Ing. P. a M. Znamínkovi:
Mikrobiologie v praxi aneb mikroorganismy na našich rukou
Čtvrtek 23.8.18 Mgr. Michaela Veselá:
Aplikované právo ve škole –  I  (teorie)
Mgr. Michaela Veselá:
Aplikované právo ve škole –  II (dílna)
PhDr. M.Schoffelová,PhD.: Rozvoj jazykových dovedností dle prof.Elkonina I.-opakování  PhDr. M.Schoffelová,PhD.:  Rozvoj jazykových dovedností dle prof. Elkonina II.-část I
Pátek 24.8.18 PhDr. M.Schoffelová,PhD.: Rozvoj jazykových dovedností dle prof. Elkonina II.- část II Ukončení Letní školy, odjezd

Počet seminářů, na který se přihlašujete není omezen (1 až 8). Ubytování a stravování je dobrovolné a je podmíněno účastí na semináři, který jim buď předchází nebo následuje. Semináře i ubytovací a stravovací služby jsou pro pedagogy ze správního obvodu ORP Český Brod zdarma.
Účastníci z jiných ORP semináře pouze doplňují do maximální kapacity kurzu (přihlášky z ORP Český Brod mají přednost před jinými ORP i při pozdějším podání), požadujeme za ně pouze náhradu nákladů za ubytování a stravování a většinou je na základě dohody přefakturováváme realizátorům projektů „MAP“ v daném ORP.
Případné dotazy soukupova@cesbrod.cz.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs