Letní škola pedagogů 2019 – aktuální informace!

Letní škola pedagogů je za dveřmi!

Program blížící se Letní školy pedagogů dostál změny, kvůli plánované odstávce elektřiny. Ve čtvrtek 22. 8. 2019 se semináře budou konat v areálu nemocnice v budově ZŠ Žitomířská, na adrese Bezručova 1100.
Registrace na LŠP proběhne 30 -10 min před začátkem Vašeho prvního semináře.
U každého semináře je uvedena zkratka té z Realizačního, která je jeho garantkou a je připravena pomoci vám během letní školy vyřešit všechny vaše případné požadavky.

Z důvodu efektivního využití dotačních prostředků Vás upozorňujeme, že v případě Vaší neúčasti na přihlášeném semináři nebo neodebrání objednané služby (stravování a ubytování), budeme nuceni vymáhat storno poplatky v následující výši:

·        polodenní seminář včetně občerstvení – 800 Kč,
·        oběd/večeře – 140 Kč,
·        ubytování – 450 Kč/noc.

Při zajištění náhradníka (i z jiné školy v rámci správního obvodu ORP) se stornopoplatky nevybírají.

Připomínáme, že poskytnutí ubytování a stravování je vázáno na účast na semináři, tedy služby následují nebo předchází semináři, kterého se budete účastnit. Výjimkou jsou obědy podávané v Českém Brodě, jejich počet můžeme aktualizovat každý den ráno. Pokud tedy zjistíte, že oběd nevyužijete, informujte garantku svého semináře, ať může oběd zrušit a nemusíme ho zbytečně ani my, ani vy, platit.