Zdravotní cvičení v Oranžové zahradě praktický workshop pro pedagogy

Skupinové zdravotní cvičení na uvolnění nejčastěji přetížených svalů. Série 15 lekcí.

Pondělí na výběr od 14:00 – 15:00 nebo od 15:00 – 16:00 hod. – od 2. 9. 2019 do 16. 12. 2019
Oranžová zahrada Český Brod, nám, Husovo 78
Kapacita omezena. Z organizačních důvodů oznamte prosím svou účast na e-mail – skolyorp@cesbrod.cz

Organizační pokyny v pondělí 2. 9. od 13:45 v Oranžové zahradě.
S sebou 2 ručníky a oblečení na cvičení.

Lenka Krutská

osobní trenérka, cvičitelka zdravotního cvičení a instruktorka skupinových lekcí.

Tomuto oboru se věnuji již mnoho let, nicméně stále sleduji jeho vývoj, protože si uvědomuji zodpovědnost ke všem klientkám a klientům, se kterými pracuji. Baví mě studovat lidské tělo do hloubky a sledovat na sobě i mých klientkách ty velké změny, které se dějí po zdravém a funkčním cvičení. http://krutska.cz/

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.