Seminář „Školní násilí“

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ – Pozvánka pro pedagogy na seminář Mgr. Michaely Veselé „Školní násilí“

  • příčiny, definice, zdroje, individuální a sociální rizikové faktory, diagnostika, modelové případy, nácvik řešení

Termín konání: 19. září 2019 od 8:30 hod. (registrace od 8:10 hod)

Místo konání: NIDV – Centrální pracoviště, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Seminář je organizován v rámci právního poradenství pro základní školy ve spolupráci s okolními MAP. Kapacita je omezena, registrace nutná ZDE.

Organizace semináře:

Třetí z cyklu poradenských dnů začíná seminářem 8:30 – 12:30, umožňuje účastníkovi přesnou a efektivně použitelnou orientaci v problematice.

12.30 – 13.30 pauza na oběd (ve vlastní režii)

Po obědě od 13:30 do 15:00 proběhnou kazuistická setkání. Buď účastníci představí konkrétní kazuistiky, které se v rámci setkání modelově řeší formou bálintovské skupiny nebo na konkrétních modelových kazuistikách rozebere skupina možnosti, které se v rámci souvislostí nabízejí.

Od 15:30 -16:30 bude čas na individuální konzultace školního případu (15 minut na klienta).

Drobné občerstvení v průběhu dne zajištěno. Seminář je zdarma.

Mgr. Michaela Veselá

Michaela Veselá vystudovala pedagogiku, má za sebou léta praxe v různých školských zařízeních: základní i střední škola, dům dětí a mládeže, ale také dětská psychiatrická léčebna. K problematice školního násilí, ale také násilí páchaného na dětech, se dostala za svého působení na ministerstvu vnitra. „V každém ze svých působišť jsem nasbírala určité vědomosti a zkušenosti, které se později promítaly do těch dalších,“ říká. „Poznala jsem také, jak funguje trestná činnost a agresivita mezi dospělými – a vrátila jsem se k tomu, co je mému srdci nejblíž. A to je škola.“ V současné době působí M. Veselá v občanském sdružení Společně k bezpečí, kde se mimo jiné zabývá problematikou školního násilí a vším, co souvisí s právním vědomím, se složitými situacemi, do nichž se škola z hlediska právní odpovědnosti dostává – ať už se to týká odpovědnosti za děti, za škody… „Řekněme, že se cíleně specializuji na situace: Co se má dělat, když se něco stane.“

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.