Výtvarná loutková dílna pro MŠ / ZŠ – L. Ulíková

MgA. Lucie Ulíková

Vystudovala obor scénografie na DAMU a je autorkou mnoha filmových a divadelních výprav. Z posledních výraznějších realizací je film Jak básníci čekají na zázrak nebo  Miluji tě modře, unikátní divadelní projekt Der blaue Vogel (Modrý pták) nebo muzikál Shrek.

Zároveň vyučuje na výtvarných oborech ZUŠ v Českém Brodě a je autorka několika výtvarných publikací. Ve své volné tvorbě se věnuje hlavně grafice. Je jednou ze stálých a oblíbených lektorek našich seminářů.

Výtvarné semináře loutka

Výtvarný seminář loutka

Letošní výtvarné dílny budou ve znamení loutky. Seznámíme se s různými typy loutek. Budeme zkoumat krásu a ošklivost, anatomii výtvarného vtipu a nahlédneme do archetypů lidských vlastností. Drobné výtvarné úkoly pak zúročíme v návrhu a výrobě. Oba modely mohou být zjednodušeny pro práci s dětmi, ale také zde můžete uplatnit své vyzrálé mistrovství a cit pro detail. Sama se těším, kam nás krátký nahlédnutí do širokého světa loutky zanese 🙂 LU

Výtvarná loutková dílna – jednodušší loutka – had, drak (MŠ)

První den si budeme vyrábět draka. Hadí tělo příšery bude složené z drobných segmentů a hlavní důraz bude dán na plynulý pohyb.

Středa 19. 8. 2020, celodenní dílna 9:00 – 17:00 hod.

Dílna je určena pro pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, a další zájemce.

Výtvarná loutková dílna – jednoduchá marioneta (ZŠ)

Druhý den si vyrobíme jednoduchou marionetu – lidskou figuru, které se budeme snažit vtisknout určitý charakter. Marioneta bude obrazem našeho vnímání extrémů.

Pátek 20. 8. 2020, celodenní dílna 9:00 – 17:00 hod.

Dílna je určena pro pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga, a další zájemce.