Začít spolu – G. Rákosníková a H. Hartychová

Mgr. Gabriela Rákosníková

Absolventka  pedagogické fakulty, oboru učitelství pro 1. stupeň, kurzů čtením a psaním ke kritickému myšlení  RWCT a řady dalších. Praxe učitelky v ZŠ Kunratice, ZŠ Nový PORG a nejen mentorky v ZŠ Větrník Čelákovice (více informací zde).

Mgr. Hana Hartychová

Absolventka FPE ZČU v Plzni, učitelka 1. stupně v ZŠ Kunratice. Členka lektorského týmu Step by Step ČR, o. p. s. Během praxe prošla kurzy RWCT, Typologie osobnosti MBTI, v roce 2016 prošla výcvikem mentorských dovedností. V současné době je zapojena do projektu Gender studies o.p.s. a Step by Step ČR o.p.s. „Výchova k respektu a toleranci od učitelů k dětem“. Vedla několik seminářů a dílen zaměřených na vzdělávání v programu Začít spolu (Step by Step).

Začít spolu

Praktická dílna – centra aktivit

Kladete důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, argumentovat, na umění naslouchat druhému a přijmout jeho názor? Zajímá Vás individualizace ve výuce? Rozvoj čtenářské gramotnosti ve všech předmětech? V dílně si společně projdeme a zažijeme jeden den ve třídě Začít spolu tak, jak ho zažily děti. Zamyslíme se společně nad plánováním a hodnocením práce v centrech, nad pracemi dětí.

Pondělí 17. 8. 2020, celodenní dílna 9:00 – 16:00 hod.

Dílna určena pro učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů a další zájemce.