Školní systemické konstelace – H. Slobodová a D. Marková

Mgr. Hana Slobodová, PhDr. Dana Marková

Lektorky jsou psycholožky a lektorky odborných seminářů a systemických konstelací, spolumajitelky psychologického poradenského pracoviště  Ubi-Ibi v Poděbradech.

Obě ve své praxi pracují, více než 20 let, s rodinami, dětmi, spolupracují se školami, poradnami, věnují se supervizní práci, koučinku a lektorují. Cení si humoru a snaží se vnášet do života svých klientů tolik potřebný nadhled.

Školní systemické konstelace

Zážitkový seminář

Zaměříme se na seznámení účastníků se základními systemickými zákonitostmi, které určují jejich vztahy s žáky, s rodiči žáků i vztahy uvnitř učitelského sboru školy i se společností. Podíváme se na působení sil ve vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči a zprostředkujeme si osobní zážitek, kdy si rozšíříme vhled do řešení nejčastějších problémů.

Témata mohou být například rodinné a školní normy, postavení a přístup učitele, učitelé, rodiče a děti, hierarchie vztahů ve škole, dítě, které mě nerespektuje, dítě, které nemohu vystát, pracovní a soukromý prostor, syndrom vyhoření a další, vaše vlastní témata na která se budete chtít podívat širším úhlem pohledu a dát příležitost uvidět nová efektivní řešení k obnovení rovnováhy.

Pondělí 17. 8. 2020, večerní seminář 18:00 – 21:00 hod.

Úterý 18. 8. 2020, individuální konzultace 18:00 – 21:00 hod.

Program určen pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ a další zájemce.