ZRUŠENO – Mgr. Pavel Zeman – Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020

Z obsahu zdůrazňujeme:

 • odložené novely školského zákona,
 • novely prováděcích vyhlášek k PHmax,
 • nová pravidla PHAmax – maximální hodiny pro asistenty pedagoga,
 • vyhl. č. 161/2018 Sb. – vykazování změn pedagog. práce od 1. 9. 2020,
 • financování žáků podle § 41 a § 38 školského zákona,
 • normativní rozpis provozních zaměstnanců škol,
 • zařazování ředitelů škol a školských zařízení do platových tříd,
 • novela vyhl.č. 27/2016 Sb. o speciálních vzdělávacích potřebách,
 • novela vyhl. o FKSP,
 • novela ZP a hrazení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců,
 • nová úprava ochrany osobních údajů, úpravy webových stránek,
 • další aktuality.

Prosíme o potvrzení účasti přes formulář, nebo na https://skoly-orp-cb.eu/ do 2. 3. 2019 do 12 h.

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.