Setkání asistentů pedagoga s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny

Program setkání:
– Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol.
– Práce s dětmi s poruchami pozornosti (Mgr. Tereza Tomková).
– Reflexe z metodických setkání v MŠ a ZŠ.
– Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností.

Prosíme o potvrzení účasti do 18. 2. 2020 do 12 hod. přes formulář na našich stránkách https://skoly-orp-cb.eu/.

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který j e financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu Českérepubliky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.