Projektový den jako tvůrčí proces – A. Richterová a Š. Mrňáková

SEMINÁŘ ZRUŠEN

Kapacita semináře Projektový den jako tvůrčí proces se z důvodu odhlášených osob nenaplnila a proto jsme se rozhodli ho nyní zrušit a přesunout ho na pozdější, ještě neurčený termín. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Adéla Richterová

Sociální a předškolní pedagožka Od roku 2012 se pohybuje v prostředí lesních mateřských škol. Pět let vedla lesní mateřskou školu v Kutné Hoře. V současnosti je koordinátorkou pracovní skupiny Učení se zpětné vazby a je konzultantkou při přípravě a realizaci pilotního projektu Eduzměny v ORP Kutná Hora. Dále se vzdělává v oblasti waldorfské pedagogiky a společně se Šárkou se věnují regionální podpoře učení se venku.

Bc. Šárka Mrňáková, DiS.

Sociální pedagožka a pracovnice. Vedla programy primární prevence a adaptační kurzy pro školy. Podílela se na vedení komunitních projektů rozvoje přírodních hřišť a školních zahrad na Islandu. Spolutvořila vzdělávací koncepci kolínské Školky v lese. Organizuje mezinárodní studijní návštěvy pro pedagogy se zaměřením na učení venku. V současné době je lektorkou a metodičkou projektu Jsme součástí komunity pod MAS Lípa pro venkov.

Projektový den jako tvůrčí proces

Workshop proběhne v zázemí Školky v zahradě a jejím bezprostředním okolí u říčky Vrchlice. Účastníkům poskytneme nezbytný teoretický základ pro tvorbu úspěšných projektových dnů. Většina dne bude koncipována prožitkově s důrazem na rozvinutí vlastního tvůrčího potenciálu. Při společné přípravě oběda se zaměříme i na specifika vaření s dětmi v přírodě. Získané informace a prožitky budou pro účastníky „kompasem“, s jehož pomocí se zorientují v „mapě“ vlastních záměrů a možností pro tvorbu a realizaci projektových dnů. Účastníci odejdou s „batůžky“ plnými inspirací.

Pondělí 16. 8. 2021 celodenní seminář 9:00 – 16:00 hod.

Učitelky MŠ, Pedagogové ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ