Řídící výbor MAP ORP Český Brod (17.)

Pozvánka – 17. setkání Řídícího výboru MAP ORP Český Brod

Pokud by se setkání z epidemiologických důvodů nemohlo uskutečnit, tak jednání proběhne online a odkaz na setkání Vám bude zaslán před jednáním.

Potvrzení o účasti laskavě zasílejte do 3. listopadu 2020 do 12:00 hodin na email: vraj@posemberi.cz nebo na telefonní číslo: 727 946 341, Gabriela Vraj.

Setkání je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován
z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky,z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.