Rituály ve vzdělávání – J. Bílý

Jan Bílý

Jan Bílý (narozen 1954 v Praze) odešel v roce 1976 do Německa. Po několika letech „spirituálního poutnictví“ (Indie, Osho, šamanismus) získává v Německu mnohaleté zkušenosti v osobním a firemním poradenství. Již přes patnáct let se zabývá meditací (Zen, Osho) a rozvojem osobnosti a lidského potenciálu (human resource a team developing). Zároveň se zaměřuje na vyvážení ženského a mužského principu (Yin-Yang) v managementu, poradenství a v holistickém koučinku. Tuto rovnováhu uplatňuje v systemickém přístupu (např. v konstelacích). Pořádá semináře (rodinné, partnerské a peněžní konstelace, „Cestu Krále“ pro managery, konstelace pro muže a mnoho dalších typů seminářů) v ČR a v Evropě. Píše knihy.

Rituály ve vzdělávání

Rituálem nazýváme podle předem daných pravidel probíhající obřad, který se vyznačuje vysokým symbolickým obsahem. Může mít duchovní, spirituální i náboženský charakter nebo se může týkat běžných záležitostí, jako například ukládání dětí k spánku, talisman pro štěstí při skládání zkoušky ve škole nebo obyčejná ranní sprcha. Rituály dodávají lidem pocit jistoty, sounáležitosti, sebeúcty a formují individuální identitu. Také pomáhají zvládat či se vyhnout různým stresovým a krizovým situacím. Často je využíváme, když si nevíme rady, lpíme na starých či překonaných záležitostech, nebo v situacích, ve kterých jsme ochromeni strachem a cítíme se bezmocní. Rituály jsou tu od nepaměti a označují přechod mezi rolemi, posun ve vývoji.  Rituály také naplňují lidskou touhu po hranicích, po naplnění smyslu a po oddělení celků, které by již měly patřit minulosti. Představují pomyslnou tlustou čáru mezi tím, co bylo a co bude. Tlusté čáry oddělující čas jsou lidmi pociťovány jako vnitřní prožitek a potřeba. Podíváme se na možnosti využití rituálů ve vyučování a zažijeme jeden v kruhu účastnic a účastníků. Doufejme, že vytvoří tlustou čáru za odcházejícím školním rokem a bude předzvěstí restartu nejen kreativity pedagogů, žáků i rodičů.

Čtvrtek 19. 8. 2021, 18:00 – 20:00 hod.

Určeno pro učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ