Údolím Vrchlice badatelská procházka po okolí Kutné Hory – M. Štrobl

Miroslav Štrobl

Divadelník, herec, ochotník, režisér a publicista, který všechny tyto vyjmenované aktivity pojí se svým rodným městem Kutnou Horou. Ale to není zajisté vše, v čem Mirek vyniká. Jeho působení je spjaté s profesionální i amatérskou divadelní scénou. Mimo to je nadšený historik, průvodce a člověk s velkým charisma. Během jeho prohlídky se žádný návštěvník nikdy nenudil, jelikož krom historie, která je jeho zábavou a koníčkem ve volném čase, slýchává i zábavné historky přímo ze života. Jeho životní partnerkou byla historička, numismatička, archivářka a spisovatelka Helena Štroblová, jejíž odborná zdatnost a organizační schopnosti výrazně přispěly k zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1995.

Údolím Vrchlice až na Menhiry

Putování podél říčky Vrchlice začneme u někdejší královské mincovny ve Vlašském dvoře, kde se historie snoubí s přírodou. Projdeme Breuerovými sady a za malou chvíli se ocitneme na tzv. „Královské procházce“ během níž se nám naskytnou pohledy na jedinečná panoramata Kutné Hory. Podél říčky Vrchlice se dostaneme do údolí, kde se nachází nezvykle vysoký počet více či méně dochovaných vodních mlýnů. Právě zde trávil své volné chvíle Josef Kajetán Tyl a místní příroda ho inspirovala k sepsání textu české hymny. Z údolí se „vyškrábeme“ ke kostelu Nejsvětější Trojice obklopeného hřbitovem, kde jsou pochované slavné osobnosti. Dále pokračujeme do obce Bylany, kde od roku 1953 probíhal rozsáhlý archeologický průzkum. Díky tomu Bylany patří mezi nejvýznamnější naleziště pozůstatků neolitické kultury v Evropě. Kromě toho tu byly nalezeny i stopy středověkého osídlení z období 10. – 12. století. Z Bylan se vydáme směrem na Přítoky a skrze Sklenářův dolík dojdeme až na Menhiry u Kutné Hory, kde na Nás bude čekat další program.

Délka trasy 14 km, cca 5 hod.

Čtvrtek 19. 8. 2021, odpolední seminář 13:00 – 18:00 hod.

Určeno pro učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ