Za tajemstvím efektivní komunikace a přesvědčivé prezentace – M. Schuster

Mgr. Michael Schuster, MBA.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP, obor: bohemistika a historie, nyní studuje doktorské studium se specializací čeština v médiích a mluvený projev. Vede kurzy efektivní komunikace, prezentační dovednosti, veřejný mluvený projev, masová (mediální) komunikace a mediální tréninky pro státní instituce, pro školy i pro soukromé firmy. Pracoval jako redaktor v Mladé frontě DNES, jako zpravodaj v ČTK a z České televize ho možná pamatujete jako moderátora zpravodajských pořadů.  V letech 2012 a 2013 působil jako ředitel komunikačního odboru Úřadu vlády ČR a mluvčí vlády. Vyučuje na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP, na Vysoké škole kreativní komunikace, VOŠ publicistiky Praha a na 1. Slovanském gymnáziu v Praze.

Za tajemstvím efektivní komunikace a přesvědčivé prezentace

Na semináři odhalíme tajemství verbální a neverbální komunikace jako nutnosti, dovednosti a umění. Cesta k efektivní komunikaci zde vede přes kooperační a zdvořilostní princip, asertivitu a obranu proti manipulativní komunikaci.

Zaměříme se na kulturu a techniku mluveného projevu a modulace souvislého projevu. Ukážeme si i přípravu a realizaci přesvědčivé prezentace. Nahlédneme na osobnost řečníka a působící rušivé faktory. Projdeme si, jak se vypořádat se stresem a trémou, zmíníme výhody pozitivního myšlení. Zpětnou vazbu lze brát i jako korekci komunikace.

Úterý 24. 8. 2021, celodenní seminář 9:00 – 15:00 hod.

Učitelky MŠ, pedagogové ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogové ZUŠ

Odkaz: Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín