Seminář „DISTANČNÍ VÝUKA“

Nový školní rok nám přináší nové výzvy a tak jsme pro Vás ve spolupráci se ZŠ Žitomířská připravili seminář k distančnímu vzdělávání s využitím Google Classroom. Seminář se uskuteční na ZŠ Žitomířská a o své znalosti a zkušenosti se s Vámi podělí pan ředitel Slavík a pan učitel Švandrlík. Celý seminář je rozdělen do 4 dnů:

  • 24. 9. 2020 od 14:00 – 15:00 hod. – Administrace Google účtů (hodinou Vás provede p. Slavík) určeno pro školní administrátory, případně učitele IT – výstupem je ovládání google prostředí, registrace domény školy, vytváření uživatelských účtů
  • 8. 10. 2020 od 14:00 – 15:30 hod. – Založení Google učebny, prostředí učebny, administrace žáků v učebně, zadávání úkolů … – určeno pro učitele (p. Slavík, p. Švandrlík)
  • 15. 10. 2020 od 14:00 – 15:30 hod. – Pokročilejší práce s úkoly v učebně, ankety google, samovyhodnocení testů … – určeno pro učitele (p. Slavík, p. Švandrlík)
  • 29. 10. 2020 od 14:00 – 15:30 hod. – Setkání po 14 dnech, řešení problémů s učebnou, sdílení zkušeností (p. Slavík, p. Švandrlík)

Počet míst je omezen a přihlašování je možné ZDE.

Pořádá město Český Brod v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.