SEMINÁŘE MGR. ROMANA MUSILA

                

 Mgr. Roman Musil

Absolvent FFUK, oboru pedagogika. Od roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. Vyučuje předměty pedagogika, sociální komunikace, dramatická výchova, dramatická výchova specializace. Od roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v Praze předměty dramatická výchova a sociální komunikace. Lektor s celostátní působností. Jeden z nejlépe hodnocených lektorů loňské letní školy. Více http://seminaremusil.cz/

PÁTEK 25. 8. 2017 – ODPOLEDNE         NEBO        SOBOTA 26. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Dramatizace klasické pohádky Zvířátka a Petrovští

Pokud by si učitelé v mateřské či základní škole chtěli se svými žáky zahrát divadlo, které by nebylo jen lacinou exhibicí, parodováním učitelů nebo kopírováním známého divadla, ale bylo by především kvalitní divadelní inscenací, spojenou s radostí ze hry, pak mohou vyzkoušet tento seminář. Zamyslíme se nad tím, proč se vůbec divadlo hraje? Co chceme cílovému divákovi sdělit? Jaké prostředky můžeme do divadelní inscenace zapojit? A hlavně, jak zapojit do divadla celou třídu MŠ (malou třídu ZŠ). Ukážeme si několik návodů, jak zdramatizovat prózu, poezii, ale třeba i písňový text. Tento seminář není přednáškou, zde si seminarista sám na sobě vyzkouší, jak se divadlo připravuje, hraje i režíruje.

PÁTEK 25. 8. 2017 – DOPOLEDNE         NEBO        SOBOTA 26. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Didaktika improvizace

Praktický seminář s konkrétními učebními postupy a technikami, které se zaměřují na rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím improvizaci. Účastníci si vyzkouší, jak u žáka potlačit rutinu a zdánlivou jistotu, jak jej prostřednictvím učení improvizace vrhat do neznámých vod a nechat v nich plavat. Především ale stráví několik hodin improvizací všeho druhu, při níž posílí především svou koncentraci, schopnost kooperace a komunikace a upřímným smíchem posílí svou bránici. Všichni účastníci obdrží knihu Improvizace ve škole, jejímž spoluautorem lektor je.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU