MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ DLE PROFESORA HEJNÉHO

Mgr. Lenka Kremlíková

Zkušená učitelka 1. stupně na ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem, od září ředitelka ZŠ v Radonicích, lektorka a propagátorka metody vyučování matematiky dle prof. Hejného.

 PÁTEK 25. 8. 2017  – DOPOLEDNE NEBO ODPOLEDNE

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v metodě Hejného zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipovány průřezem 1.- 5. ročníku.

Seminář bude členěn do několika etap:

  1. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy práce s prostředím.
  2. Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Doplňování dalších podmínek. K didaktickým cílům první etapy přibude ve druhé etapě cíl: rozvoj schopnosti vzájemně propojit více různorodých informací a získat tak vhled do složité situace. Tvorba úloh uvedeného typu s nastavitelnou obtížností. Různé žákovské postupy při řešení.
  3. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na 2. stupni ZŠ.

Během jednoho semináře se účastníci seznámí s třemi vybranými prostředími (krokování, schody, autobus, Zvířátka dědy Lesoně, Rodina, Biland), které budou vybrány na základě zájmu účastníků.

Seminář je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU