POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – KREATIVNÍ DÍLNA

       

MgA. Lucie Ulíková

Absolventka střední průmyslové školy grafické a DAMU, profesionální filmová i divadelní scénografka, lektorka výtvarných oborů na ZUŠ v Českém Brodě, autorka řady inspirujících publikací, nadšená propagátorka mezigeneračního společného tvoření a rozvoje komunitní společnosti.

PÁTEK 25. 8. 2017

DOPOLEDNE: 8:00 – 12:00; 10:00 – 14:00                 ODPOLEDNE: 13:00 – 17:00

Košíkářské řemeslo

Košíkářské řemeslo je jedno z nejstarších na světě. Na našem setkání se seznámíte s materiály ratanem a pedigem. Vyzkoušíte si uplést různé typy košíkařských výrobků. Každý si svojí kombinací barev vytvoří originální kus. Na našem kurzu budete mít možnost prohlédnout i vyzkoušet další drobné výrobky z pedigu a proutí, které se vám budou hodit při tvoření s dětmi v mateřské i základní škole.

Minimální doba workshopu činí 4 hodiny, ale při zájmu o všechny nabízené výrobky je možné tvoření věnovat celý den.

PÁTEK 25. 8. 2017

DOPOLEDNE: 9:00 – 11:00; 11:00 – 13:00                  ODPOLEDNE: 14:00 – 16:00; 15:00 – 17:00

Zdobení textilu

Účastnící dílny budou zkoušet různé způsoby tisku na textil, vytváření matric a využití netradičních materiálů. Vedle rychlých efektních technik vhodných i pro děti z MŠ se seznámí i se složitějšími postupy tisku, včetně linorytu. Materiál bude pro všechny připraven v dostatečném množství, kdo by si ale chtěl přinést vlastní triko nebo šaty, může se zásobit z domácích zdrojů.

Minimální doba workshopu činí 2 hodiny, ale při zájmu o všechny nabízené techniky je možné tvoření věnovat celý den.

Praktický workshop je zamýšlen jako průběžný, kdy lektorka bude k dispozici od 8.00 do 17.00 hodin s tím, že zájemci o košíkaření se budou moci zapojit v 8:00, v 10:00 nebo ve 13:00 hod, zájemci o textilní dílnu v 9:00, v 11:00, ve 14:00 nebo v 15:00 hod. V případě příznivého počasí absolvujeme dílny na zahradě.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU