TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE D. B. ELKONINA II

        Publikované rozhovory s PhDr. Schöffelovou zde

PhDr. Miroslava Schöffelová, PhD

Absolventka PedF UK v Praze, doktorské studium v oboru psychologie – logopedie, spolurealizátorka výzkumu zjišťujícímu předpoklady vývoje čtení a psaní v evropských jazycích, spoluautorka publikace Trénink jazykových schopností podle Elkonina (Mikulajová, Schöffelová, Tokárová, Dostálová, 2016). Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi předškolního a školního věku.

ČTVRTEK  23. 8. 2018 – DOPOLEDNE     

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová etapa

První část semináře je určena absolventům tohoto semináře z loňského roku a jeho cílem je výměna zkušeností z využití metody v praxi. Lektorka je připravena odpovědět na vaše dotazy a případně zopakovat některé detaily, které jste třeba nepotřebovali prozatím nevyužili.

ČTVRTEK  23. 8. 2018  ODPOLEDNE  A PÁTEK ÚTERÝ 24. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina II – grafémová etapa

Cílem semináře je naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem
Seminář určen pouze absolventům kurzu předgrafémové etapy. Od účastníků,bude vyžadováno předložení certifikátu o jeho absolvování (s výjimkou loňských absolventů LŠP v Poděbradech). 

S SEBOU SI VEMTE METODIKU A HLÁSKÁŘE. 
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ SEMINÁŘ NAVAZUJE NA ĆTVRTEČNÍ DOPOLEDNÍ A JE NUTNÉ ABSOLVOVAT OBA

PŘIHLÁŠKA