MGR. ROMAN MUSIL: SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE (NEJEN) PRO UČITELE

                

 Mgr. Roman Musil

Absolvent FFUK, oboru pedagogika. Od roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. Vyučuje předměty pedagogika, sociální komunikace, dramatická výchova, dramatická výchova specializace. Od roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v Praze předměty dramatická výchova a sociální komunikace. Lektor s celostátní působností. Jeden z nejlépe hodnocených lektorů všech ročníků naší letní školy. Více http://seminaremusil.cz/

ÚTERÝ 21. 8. 2018  A STŘEDA 22. 8.2018 – CELÝ DEN 

Sociální komunikace nejen pro učitele

Proč druhý nechápe, když mu „naprosto jasně“ sdělujeme nějakou informaci? Proč se nám s někým komunikuje velmi příjemně a s druhým bychom komunikaci raději ani nezačali? Tento interaktivní seminář se formou her a cvičení zaměřuje na sociálně komunikační jevy. Uvědomíme si, proč je některé vysílání a přijímání informací nepřesné, jak komunikaci ovlivňuje sociální percepce, tedy to, jak vnímáme druhého účastníka komunikace. Uvědomíme si, jak bychom s někým komunikovat mohli, měli, ale také neměli, protože je to velmi nebezpečné a spíše si tím ublížíme. Budeme se věnovat jak podvědomé nonverbální, tak také vědomé (záměrné) verbální komunikaci.

SEMINÁŘE NA SEBE NAVAZUJÍ A JE NUTNÉ  ABSOLVOVAT VŠECHNY ČTYŘI ČÁSTI.

KAPACITA SEMINÁŘE OMEZENA NA 15 OSOB

 

PŘIHLÁŠKA

 

1 komentář u „MGR. ROMAN MUSIL: SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE (NEJEN) PRO UČITELE“

Komentáře nejsou povoleny.