Učitel designerem – jak využít designové myšlení ve vzdělávacím procesu – K. Kalivodová a Z. Demlová

MgA. Katarína Kalivodová, ArtD

Ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, 20 let působila v oblasti performance art, v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako vysokoškolská pedagožka (Akademie umění)., vedla mezinárodní workshopy propojující pohyb, hlas a tělo. V SPKV vede tvorbu programů na rozvoj kreativity, designového myšlení, problem solving a působí jako konzultantka implementace kreativního vzdělávání. V rámci pilotního projektu Eduzměny v Kutnohorsku vede pracovní skupinu zaměřenou na tvorbu opatření pro cílovou skupinu žáků a mladých lidí. Absolvovala Akademii umění a Vysokou školu múzických umění.

Zuzana Demlová

Působí mezioborově v oblastech komunity, umění a vzdělávání. Pro městskou samosprávu v Jihlavě vede projekt Jihlava vzdělává kulturou. Je spoluzakladatelkou sdružení KVAS, v němž vede projekty zaměřené na veřejný prostor (zážitková hra Urban Game v Jihlavě a Praze 14), podílí se na tvorbě koncepcí, metodik a lektoruje ve vzdělávacích projektech. Působí jako odborná konzultantka pro pilotní projekt NF Eduzměna v Kutnohorsku. Její kniha Pohádky o kolečkách a nekonečnu byla oceněna v soutěži Zlatá stuha 2019 v kategorii literatury faktu pro děti. Je absolventkou oboru multimédia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Učitel designérem – jak využít designové myšlení ve vzdělávacím procesu

Designový proces by měl být součástí každého tvůrčího procesu. I toho vzdělávacího. Vytváří prostor pro nadhled, komplexní uchopení výzvy (nebo problému), zohledňuje mnohostrannost přístupu k řešení, váže se na reálný život, motivuje ke spolupráci, podporuje rozvoj kompetencí potřebných pro zvládnutí výzev 21. století, je úzce navázán na tvůrčí proces a podporuje návyky kreativního myšlení. Pro efektivní učení je důležité vytvářet funkční prostředí, které je bezpečné, podporuje aktivní zapojení žáků a vytváří prostor pro reflexi. Takto nastavený vzdělávací proces žáky motivuje, vtahuje je do centra učení, přenáší na ně odpovědnost, vytváří prostor na spolupráci a zdravé vztahy, pracuje s emocemi…

V průběhu workshopu: se podrobně seznámíme se všemi fázemi designového procesu:

emaptizace (bezpečné prostředí, vcítění a společné naladění) definice (uchopení výzvy / problému a jeho analýza) ideace (návrhy pro řešení, uchopení diverzity názorů a potřeb) proto typizace (tvorba návrhu produktu, procesu..) testování (reflexe procesu, vyhodnocení procesu, dopadů, učení se ze zpětné vazby) budeme, skrz aktivní přístup, zkoumat možnosti umění jako nástrojů a jazyka pro jednotlivé fáze designového procesu a objevovat možnosti kompetencí ku kreativnímu myšlení zaměříme se na designový proces jako nástroj pro participaci a rovné příležitosti ve vzdělávání účastníci zjistí jak designový proces ukotvit do plánování a realizace vzdělávacího procesu a jak využívat k učení prostor mimo třídu a školu.

Pondělí 16. 8. 2021, celodenní seminář 9:00 – 16:00 hod.

Pedagogové ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny