Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ – J. Bednářová

Mgr. Jiřina Bednářová

Speciální pedagog z PPP v Brně s třicetiletou praxí. Je autorkou velkého počtu metodických a diagnostických materiálů pro děti předškolního a školního věku. Aktivně přednáší odborné veřejnosti.

Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ

Aby dítě dobře a rádo četlo je zapotřebí mít rozvinutu celou řadu schopností, které tuto dovednost podmiňují. Ve workshopu se budeme zabývat předpoklady pro čtení, psaní; jejich vývojovými fázemi od předškolního po školní věk. Zároveň se zaměříme i na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve čtení a psaní.

Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání, prostorové orientace; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň zevrubně poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností.

Podrobný přehled témat:

  • Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní.
  • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování (analýzy, syntézy, diferenciace, fonologické manipulace).
  • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků).
  • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje prostorové a pravo-levé orientace.
  • Posouzení úrovně čtenářských dovedností (čtenářské techniky, přesnosti čtení, automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk).
  • Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z hlediska chybovosti – specifická a gramatická chybovost).
  • Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí.

Čtvrtek, 26. 8. 2021 – celodenní workshop 9:00 – 17:00 hod.

Pedagogové prvního stupně ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ