Motivace sebe i ostatních – D. Dědičová

Mgr. Denisa Dědičová

Denisa má jednoduchou vizi: Lepší já, lepší svět. Proto je od roku 2013 součástí GrowJOB Institutu, kde se věnuje školení témat, která nám pomáhají být tou nejlepší verzí nás samotných jak v osobním, tak profesním životě.

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dále studovala v Německu na Univerzitě v Bayreuthu a 3 roky strávila ve Španělsku, kde mimo jiné v rámci své pracovní stáže vyučovala didaktiku na Univerzitě v Malaze. Zkušenosti z těchto tří různorodých školských systémů daly vzniknout jejímu projektu Hodnotový učitel, který se zakládá na myšlence, že učitelé jsou druhým nejdůležitějším vzorem v životě nás všech a inspirují nás nejen tím, co nám říkají, ale také tím, jací jsou. Proto jim Denisa pomáhá s jejich dlouhodobým rozvojem zejména v oblasti motivace, nastavení mysli a dlouhodobé spokojenosti.

Motivace sebe i ostatních

Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. Proto je smyslem programu předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje jak u sebe, studentů, ale i kolegů budovat vnitřní motivaci, dlouhodobou spokojenost, pocit smyslu, ale i růstového myšlení. Hlavní myšlenkou je začít u sebe, abychom mohli předávat ostatním.

Co se dozvíte: DLOUHODOBÁ MOTIVACE

  • Jaké jsou 3 druhy motivace a jak s nimi pracovat u sebe i ostatních.
  • IKIGAI – Nástroj k dlouhodobé práci s vnitřní motivací a hledání vlastního potenciálu.
  • Proč je práce s vlastním potenciálem jeden z nástrojů zvyšování vnitřní motivace.
  • Jak si pojmenovat hodnoty, na kterých stavím svou práci.
  • Jak využívat hodnoty k dlouhodobé motivaci.

METODA JOBCRAFTING

  • Praktická metoda k budování dlouhodobé vnitřní motivace a spokojenosti v práci.

SPOKOJENOST

  • Vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům.
  • Budování spokojenosti a orientace na pozitivní podněty kolem nás.
  • Nástroje k získání a udržení emoční stability jako prevence proti vyhoření.
  • Postup pro zvládání negativních událostí. Inner-game, pojmenovávání emocí.

Pondělí 23. 8. 2021, celodenní samostatný seminář 9:00 – 16:00 hod. – seminář obsazen

Seminář určen pro: pedagogy obecně