Výtvarný seminář pro učitele mateřských škol MASKA – L. Ulíková

Mgr. Lucie Ulíková

Vystudovala obor scénografie na DAMU a je autorkou mnoha filmových a divadelních výprav. Z realizací je filmová pohádka Peklo s princeznou, Jak básníci čekají na zázrak a Miluji tě modře aj. Z divadelních projektů je unikátní spolupráce s černým divadlem Velvets ve Wiesnbadenu Der blaue Vogel (Modrý pták), muzikál Rómeo a Jůlie nebo Shrek. Pokud situace dovolí, vznikne letos na podzim filmová pohádka Princezna stokrát jinak a divadelní představení Pinokio. Paralelně vyučuje na výtvarném oboru ZUŠ v Českém Brodě a je spoluautorkou několika výtvarných publikací. Ve svém volném čase se věnuje grafice.

Výtvarný seminář pro učitele mateřských škol MASKA

V rámci letošní dílny budeme zkoumat možnosti obličejové masky. Seznámíme se s historií a vývojem zakrývání obličeje, projdeme archetypy divadelních masek i šamanské rituální masky přírodních národů. Současná práce s maskou je však založena na psychologickém účinku na diváka a změně osobnosti herce, proto nemá výtvarné limity, její forma záleží na tvůrci, jak ji pojme. Vytváření masky jako herní rekvizity je překvapivý a zábavný proces. Budeme mít připravenu velkou škálu výtvarných materiálů. Každý se bude moci vydat svoji cestou. Od první idey na začátku procesu k výslednému dílu.

Máme za sebou několik měsíců pod rouškami díky celosvětové epidemii COVID 19. Naše zkušenosti s anonymitou za zakrytými ústy, reakcemi okolí a dopadu na naše chování nám jistě pomohou propojit se tímto tématem.

Půldenní seminář je soustředěn na hru s papírem, barvou a změnou výrazu základní masky. Projdeme si jednoduché triky na vytvoření různých charakterů, které mohou být pak základem kolektivní hry ve skupině. Krátkodobé projekty mohou generovat nevázaný experiment, uvolněný přístup a jsou vstřícné k malým výtvarníkům. 

Čtvrtek 19. 8. 2021, dopolední seminář 9:00 – 12:00 hod. pro MŠ

Pedagogové MŠ, Asistentky pedagogů, Pedagogové ZUŠ