Výtvarný seminář pro učitele základních škol MASKA – L. Ulíková

Mgr. Lucie Ulíková

Vystudovala obor scénografie na DAMU a je autorkou mnoha filmových a divadelních výprav. Z realizací je filmová pohádka Peklo s princeznou, Jak básníci čekají na zázrak a Miluji tě modře aj. Z divadelních projektů je unikátní spolupráce s černým divadlem Velvets ve Wiesnbadenu Der blaue Vogel (Modrý pták), muzikál Rómeo a Jůlie nebo Shrek. Pokud situace dovolí, vznikne letos na podzim filmová pohádka Princezna stokrát jinak a divadelní představení Pinokio. Paralelně vyučuje na výtvarném oboru ZUŠ v Českém Brodě a je spoluautorkou několika výtvarných publikací. Ve svém volném čase se věnuje grafice.

Výtvarný seminář pro učitele základních škol MASKA

V rámci letošní dílny budeme zkoumat možnosti obličejové masky. Seznámíme se s historií a vývojem zakrývání obličeje, projdeme archetypy divadelních masek i šamanské rituální masky přírodních národů. Současná práce s maskou je však založena na psychologickém účinku na diváka a změně osobnosti herce, proto nemá výtvarné limity, její forma záleží na tvůrci, jak ji pojme. Vytváření masky jako herní rekvizity je překvapivý a zábavný proces. Budeme mít připravenu velkou škálu výtvarných materiálů. Každý se bude moci vydat svoji cestou. Od první idey na začátku procesu k výslednému dílu.

Máme za sebou několik měsíců pod rouškami díky celosvětové epidemii COVID 19. Naše zkušenosti s anonymitou za zakrytými ústy, reakcemi okolí a dopadu na naše chování nám jistě pomohou propojit se tímto tématem.

Celodenní seminář je určen pro ty, kteří se chtějí důkladně ponořit do tvoření masky. Od návrhu charakteru, deformaci základního tvaru papírového základu, zkoumání možností povrchových úprav, přes fázi experimentování, barvení až po výslednou podobu výtvarného díla. K dispozici bude velké množství různorodých materiálů, které vám pomohou naplnit vaše představy. Na závěr zkusíme vytvořit fotografii, která propojí tvůrce s charakterem masky.

Úterý 17. 8. 2021, celodenní seminář od 9:00 – 16:00 hod. pro ZŠ

Pedagogové ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ