Feng Shui a osobní cesta – O. Chochola

Ing. arch. Otakar Chochola

V současné době pracuje ve vlastním ateliéru Ateliér Chochola v Praze, jako autorizovaný architekt, konzultant Feng Shui a učitel vnitřních stylů Wudangkungfu a Taiji Quan. V roce 2006 založil projekt Česká škola Feng Shui, kde působí dodnes a vychovává následovníky v oboru.

Od roku 1996 se věnuje praxi Taiji Quan a Feng Shui. Po 10 letech studia v ČR začal studovat v chrámové škole ve Wudangshan v Číně, kde byl jmenován pokračovatelem 16. generace školy s taoistickým jménem Zi Pei (Hojný Déšť). Od roku 2009 vede vlastní školu výuky Tai Ji Quan: Plující oblaka – Česká asociace Wudangkungfu.

Od roku 2005 vede vzdělávací program Česká škola Feng Shui, jejíž je zakladatelem. Po dobu své praxe publikuje v médiích své znalosti v oboru architektury, Feng Shui a čínské astrologie, jejichž je propagátorem. V Prachovských skalách vybudoval veřejnou čajovnu v přírodě po vzoru starých čínských staveb i na základě uplatnění principu Feng Shui.

Feng Shui a osobní cesta

Projdeme si otázku životní cesty člověka z pohledu staré taoistické filozofie. Rozdílná perspektiva nám dovolí nahlédnout skutečnost v jiných pojmech a dá možnost srovnání. Každé srovnání uvolňuje místo pro pochopení. Pochopení dynamiky jevů nám přinese porozumění přes definice a může uvolnit cestu přijetí vlastního potenciálu.

Představím umění Feng Shui jako cestu filozofie a poznání. Naučíme se vnímat realitu světa jako hru protikladů a budeme se učit jak se v tom prostředí pohybovat bezpečněji, a proč. Pro pedagogy ve třídách odhalíme možné příčiny stresu při výuce a probereme jak se jim vyhnout. Zároveň si přiblížíme pojem dynamiky skupiny z pohledu osobního zrcadla.

Čtvrtek 20. 8. 2020, celodenní seminář 9:00 – 17:00 hod.

Seminář je určen pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ a další zájemce.