VYUŽÍVÁNÍ IPADŮ VE VYUČOVÁNÍ

 

Mgr. Lenka Říhová a Iva Jelínková

Profesionální lektorky společnosti Apple, zakladatelky  komunity iSEN v Čechách, autorky a lektorky řady vzdělávacích seminářů na téma využití iPadů ve vzdělávání. Dlouholeté úspěšné učitelky Speciální základní školy v Poděbradech, kde je v současné době Mgr. Lenka Říhová zástupkyní ředitelky více.

NEDĚLE 27. 8. 2017 – DOPOLEDNE NEBO ODPOLEDNE         PONDĚLÍ 28. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Podle zájmu a zkušeností účastníků budou zařazeny některé z následujících kurzů. V přihlášce uveďte své priority. Kurzy mohou probíhat paralelně. Podrobnější náplň kurzů ZDE.

  1. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)
  2. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením
  3. Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
  4. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
  5. Využití tabletů ve vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ, u žáků se SPU a žáků, jejichž mateřským jazykem není čeština
  6. Tablet jako nástroj v pedagogické praxi
  7. Podpora integrovaných žáků prostřednictvím dotykových technologií
  8. Využití iOS aplikací pro vlastní tvorbu a rozvoj kreativity
  9. Rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti s pomocí technologií
  10. Rozvoj předmatematické a matematické gramotnosti s pomocí technologií

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU