Zápisy z jednání

Projekt „Vzkvétání škol Českobrodska“, realizace: 1. 1. 2022 – 30. 11. 2023

21. jednání ŘV per rollam, které proběhlo 13. 6. 2022 – 16. 6. 2022 – zápis (aktualizované Investiční priority MAP ORP Český Brod k 16. 6. 2022 – , a zájmové a neformální vzdělávání)

20. jednání, 24. 2. 2022, Pedagogicko-psychologická poradna Český Brod, zasedací místnost


Projekt „Sdílené radosti a strasti škol III“, realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

19. jednání per rollam

18. jednání, 8. 6. 2021, Ekocentrum v hájovně na Vrátkově

17. distanční jednání per rollam

16. mimořádné jednání per rollam

15. mimořádné jednání per rollam

14. jednání, 1. 10. 2019, Oranžová zahrada, Český Brod

13. jednání, 2. 4. 2019, Oranžová zahrada, Český Brod

12. jednání, 10. 10. 2018, obřadní síň města Český Brod

11. jednání, 19. 2.2018, ZŠ Tuklaty

10. mimořádné jednání per rollam

9. mimořádné jednání per rollam

8. jednání, 20. 6. 2017, MěÚ Český Brod

7. mimořádné jednaní per rollam

6. jednání, 20. 4. 2017, Oranžová zahrada, Český Brod

5. mimořádné jednaní per rollam

4. jednání, 9. 2. 2017, Oranžová zahrada, Český Brod

3. jednání, 13. 10. 2016, Oranžová zahrada, Český Brod


Projekt „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“, realizace 1. 1. 2016 – 30. 6. 2017

2. jednání, 16. 6. 2016, hájenka Vrátkov

1. jednání, 21. 4. 2016,  obřadní síň města Český Brod

0. jednání, 18. 2. 2016, Penzion Anna, Český Brod